35 Ucapan Ulang Tahun dalam Bahasa Jawa, Kreatif dan Beda

Oleh Alfi Yuda pada 21 Jan 2021, 18:20 WIB
Diperbarui 21 Jan 2021, 18:20 WIB
Ilustrasi ucapan ulang tahun, bahasa Jawa
Ilustrasi ucapan ulang tahun, bahasa Jawa. (Photo by lanlanee on Pixabay)

Bola.com, Jakarta - Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang populer dengan jumlah penutur yang cukup banyak di Indonesia. Bahasa Aawa kebanyakan digunakan orang-orang yang berasal dari wilayah Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat.

Belajar bahasa Jawa juga penting untuk kamu yang tinggal dalam lingkungan yang mayoritas penduduknya berbahasa Jawa.

Berbicara mengenai bahasa Jawa, kamu bisa gunakan sebagai alternatif ucapan ulang tahun kepada orang terdekat dan tercinta.

Memberi ucapan ulang tahun dalam bahasa Jawa terkesan kreatif dan beda dari yang lain karena perayaan spesial tersebut hanya terjadi setiap satu tahun sekali.

Melontarkan ucapan ulang tahun dalam bahasa Jawa tak hanya berisi penyemangat, tetapi juga tersirat doa serta harapan untuknya. Ada beragam gaya ucapan ulang tahun, mulai yang formal, lucu hingga nyeleneh.

Bagi kamu yang bingung ucapan ulang tahun bahasa Jawa apa yang tepat, jangan khawatir. Ada banyak ucapan ulang tahun dalam bahasa Jawa yang bisa kamu jadikan referensi.

Berikut ucapan ulang tahun bahasa Jawa yang bisa kamu gunakan, dikutip dari Udfauzi dan Saintif, Kamis (21/1/2021).

2 dari 6 halaman

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa

Ilustrasi ucapan ulang tahun, bahasa Jawa
Ilustrasi ucapan ulang tahun, bahasa Jawa. (Photo by Leslie Eckert on Pixabay)

1. "Sugeng tanggap warsa kagem (nama), mugi-mugi panjenengan sedoyo pinaringan rezeki ingkang katah lan pinaringan kasihatan jasmani dan rohani."

2. "Ngaturaken ambal warsa, mugi Gusti paring yuswo ingkang panjang lan barokah, mugi Gusti Pangeran tinansah paring kasasaran lan ketentreman."

3. "Rahajeng ambal warsa sederek adalem mugi-mugi kangge jenenganipun langkung sae sak derengipun ugi mboten kalimengan mugi diparingi rezeki ingkang melimpah ugi berkah."

4. "Aturaken tanggap warsa dumateng (nama orang) mugi Gusti tansah paring binerkahan, kaparingan yuswo ingkang yuswo ingkang panjang lan berkah."

5. "Sugeng tanggap warsa kagem Bapak atau Ibu guru (nama orang) mugi panjenengan pinaringan wilujeng slamet lan lumebere rezeki sekalian tambah iman lan takwa dateng Gusti Allah SWT."

6. "Nderek ngaturaken ambal warsa Eyang kakung (atau putri), mugi-mugi tinansah pinaring rahayu lan barokah saking Gusti Pangeran."

7. "Sugeng tanggap warsa kancaku, mugi Gusti paring lemebere rezeki lan dipuntebihaken saking malapetaka."

3 dari 6 halaman

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa

Ilustrasi ucapan ulang tahun, bahasa Jawa
Ilustrasi ucapan ulang tahun, bahasa Jawa. (Photo by C B on Pixabay)

8. "Slamet deui warsih, dipanjangna yuswa njenengan lan mugi gancang waged angsal jodoh ugi sukses sedoyonipun."

9. "Sugeng tangggap warso kagem Pakdhe mugi tansah kepianringan sehat lan tambah kesaenan kagem sak lajengipun."

10. "Dipunhaturaken kagem kang mas (nama orang) sungeng ambal warsa, mugi Gusti tansah kinasih nyembadani punopo mawon ingkang dados gegayuanipun, tansah pinaring wilujeng rahayu."

11. "Sugeng tanggap warsa mugi-mugi tinansah pinaringan barokah saking Gusti Allah SWT."

12. "Aturaken damel Ibu, sugeng ambal warsa mugi Gusti Pangeran tinansah pinareng kasasaran, yuswo ingkang panjang ugi rezeki ingkang berkahi damel panjenengan."

13. "Mugi yuswo ingkang minggah meniko langkung mimbeti ketaqwaan ugi kapitadosan dateng gusti pangeran alam sedoyo."

14. "Bade ngaturaken suka cita kagem njenengan ingkang tanggap warsa, mugi-mugi langkung sae kajenenganipun sae saupakara miyos ugi batos."

4 dari 6 halaman

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa

Ilustrasi ucapan ulang tahun, bahasa Jawa
Ilustrasi ucapan ulang tahun, bahasa Jawa. (Photo by Kaboompics .com on Pexels)

15. "Sugeng ambal warsa, mugi Gusti tinansah paring binerkahan lan yuswo ingkang panjang ugi kajembaran rezekinipun."

16. "Aturaken tanggap warsa (nama orang), mugi ditebihno ing sedanten sambekala, dilambari bungahing ati lan dedongo, mugi tansah pinaring keberkahan yuswo lan rezeki."

17. "Nderek bungah cita ingkang ambal warsa dumateng (nama orang), mugi-mugi tansah pinaringan kasasaran ingkang lahir lan batos."

18. "Sugeng tanggap warsa Bapak (atau Simbok), mugi tinambah sabar minggah mucal putra wayahipun. Lan mboten kesupen tambah sae amal lan pendamelan."

19. "Rahajeng tanggap warsa ngasta priyantun yuswa adalem gandrung, mugi-mugi Allah salajeng nyaosaken kasasaran ugi rezeki ingkang melimpah."

20. "Selamet ulang tahun, cah ayu (nama orang), mugo-mugo Gusti Allah maringi sedanten cita-citamu, lan diadohno seko sekabehane malapetaka."

21. "Sugeng ambal warsa ya bro (atau sist), mugo Gusti maringi sekabehane sek awakmu karepno, ini dongaku kanggo awakmu pokokke sek terbaik sekabehane."

5 dari 6 halaman

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa

Ilustrasi ucapan ulang tahun, bahasa Jawa
Ilustrasi ucapan ulang tahun, bahasa Jawa. (Photo on Unshplash)

22. "Selamet ulang tahun kancaku, muga-muga apa sing bakal dikarepne biso tergapai, dongaku kanggo awakmu mesti ono, mugo Gusti Allah gampangna apa sing dikarepan."

23. "Rahajeng tanggap warsa, muga-muga umur kang nyuda iki nambah pengabdian lan pitados maring Allah SWT, muga Allah menehi rezeki lan panuwun marang kowe."

24. "Sugeng ambal warsa bojoku sayang, muga-muga umurmu kang tambah iki nambahi sabar anggonmu ndidik anak-anak kita iki."

25. "Slamet tanggap warsa Bapak (atau ibuk), muga Gusti maringi kasasaran lan rezeki kang lumeber, lan ora lali mugi gusti paring tambah kesabaran."

26. "Sugeng ambal warsa konco kentelku, mugi tambah barokah lan manfaat."

27. "Sugeng ambal warsa."

28. "Ngaturaken ambal warsa dateng Ibu, mugi-mugi tansayah diparingi rizki ingkang berkah, ditebihno sangking sedanten sambekala."

6 dari 6 halaman

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa

Ilustrasi ucapan ulang tahun, bahasa Jawa
Ilustrasi ucapan ulang tahun, bahasa Jawa. (Photo on Pixabay)

29. "Sugeng tanggap warsa cah ayu. Ing sambekala dilambari bungahing ati ayo dedongo, mugi tansah pinaringan sih rahmatipun Gusti."

30. "Urip iku gur mampir ngombe, ojo digawe susah lan sepaneng, sugeng ambal warsa, Bro."

31. "Jebulna kowe ulang tahun ta saiki, dadi kapan sidone rabimu, ojo sepaneng ya bro gur guyonan aku."

32. "Ulang tahun sampeyan kok tanggale podo terus sih saben tahun? Opo gak bosen? Heran banget aku, hehe yo weslah, met ulang tahun yo."

33. "Slamet ulang tahun, muga-muga umurku dowo, rezekiku akeh lan berkah, hehe salah yo aku malah donga dewe."

34. "Tuku blewah neng pasar selamat, tuku sekat neng pringgodalu, sugeng ambal warsa konco kentelku, tetep semangat lan sehat serta sukses terus."

35. "Mugi yuswo ingkang minggah meniko langkung mimbeti ketaqwaan ugi kapitadosan dateng Gusti Pangeran alam sedoyo."

 

Sumber: Udfauzi, Saintif

 

Dapatkan kumpulan artikel ucapan ulang tahun lainnya dengan mengeklik tautan ini.

Lanjutkan Membaca ↓